natuur en landschap


copyright foto: Simon Olbertijn

De acht van Amen - wandelroute
De Drentsche Aa-wandelroute 'De Acht van Amen' is een aangelegde wandelroute door bos en beemd, bestaande uit twee lussen van elk ongeveer drie kwartier tot een uur wandelen. Het dorp Amen is het centrum van de route en tevens begin en einde. Het is een wandelroute van Staatsbosbeheer, die mede is aangelegd door de ‘natuurclub’ van de Stichting Hendrik van Boeijenoord te Assen.

De Inktviszwam (Anthurus archeri), een exotische paddestoel in Midden-Drenthe
De Inktviszwam is een fleurige stinkzwam, die in Australië op houtstobben, boomwortels en op losse bodem met houtresten, zaagsel en houtsnippers groeit. De wegberm in Brunsting was een jaar of wat geleden ook voorzien van versnipperd hout bij het onderhoud van de houtsingel.

Bramen en brummels plukken
Natuur te velde is nog leuker als het óók lekker is. Reden om aandacht te besteden aan een wilde struik, die in de nazomer heerlijk zoete vruchten oplevert. Het is de braam of braamstruik, met bramen als vruchten en stekelige stengels om het plukken avontuurlijk te maken.

Het verborgen geheim van een oude dwarsligger
Er was eens een tuin en daar moesten (weer) spoorbielzen in. Kenners van de tuinhistorie weten dan, dat het verhaal niet ouder dan circa 40 jaar kan zijn. In de jaren zestig paste de tuinarchitecte Mien Ruys (1904-1999) als eerste houten spoorbielzen toe in haar tuinontwerpen

Hoogvenen
Er is niets wat zó tussen de oren gaat zitten als veen. Welk veen maakt niet zoveel uit, het gaat om veen, vervening, veenarbeid, veenkoloniën en vooral de verhalen over het veen van vroeger

 National Parks Forever
Enkele Amerikaanse nationale parken en Nederlandse nationale parken met elkaar vergeleken; ervaringen van een reis door zuidwestelijk Amerika..

Beef, en beleef de natuur
Jubileumcolumn voor de KNNV

Soorten tellen
Honderd jaar KNNV is ook tussen de 200x en 5000x een verslagje maken en lijstjes bijhouden van excursies of kampen. Men houdt bij wat er gezien en gevonden is  

Honderd jaar natuurstudie
Honderd jaar natuurlijke historie beoefenen, recentelijk omgebatterijd tot veldbiologie bedrijven - het is niet niks. Nu zegt zo'n 100jarig jubileum van een KNNV-afdeling Groningen alles en niks tegelijk.

Eikvaren
Varens zijn aparte planten. Ze hebben gewoon groen blad, maar ze doen het zonder bloemen en zaden.

 

Een eikel van een specht
Een uitleg waarom de Acorn Woodpecker anders is dan andere spechten, en dan wel heel anders dan anders..
(beter bekend onder de titel 'eikelpaal')

Op pad in de natuur
maar eerst even naar een gebouw; Het Bezoekerscentrum

De rijkdom aan namen van vennen en veentjes
Vennen en veentjes als spiegel van de samenleving; de bijgewerkte en uitgebreide 1999-versie van het artikel dat in 1996 verscheen in de Drentse Almanak en andere jaaralmanakken van uitg. Gherre

Nationaal Park Dwingelderveld
Mens en omgeving, cultuurhistorie van Nationaal Park Dwingelderverld

De  natuur- en milieubeweging is volwassen, maar is NME dat ook?
'het' natuur & milieu van aardig en lief 'goed doel' is uitgegroeid tot maatschappelijke volwassenheid

Van weiland tot woonwijk
Herinneringen aan de Aalderinkshoek te Almelo van een halve eeuw terug.

De hei op
Met Afrikaanse en Aziatische deskundigen (in
de regen)
Impressie veldexcursie in nationaal park Dwingelderveld met  groep natuurbeheer- en bosbeheer vaklieden uit Afrika en Azië, 'op cursus' in Wageningen - zondag 8 oktober 2000.

Zijl, pomp, sas en andere sluizen
Noordwest-Overijssel heeft altijd 'tussen twee vuren' gelegen. Figuurlijk gesproken dan, als aanduiding dat het gevaar van twee kanten loerde. Dat gevaar was het water, want daar was altijd wat mee

Wat wil je met een bezoekerscentrum?
Bezoekerscentra zijn rare dingen. Iedereen kent ze, maar er is geen eenduidige definitie die alles omvat. verschenen in het Winternummer 2000 van het IVN-kwartaalblad 'Mens & Natuur', jrg. 50, nr.4  
engelse versie 

Het Drents-Friese Wold
Veelkleurig grensgebied

Wat de heide voor de luchtvaart betekende
bewerkte radiotekst, oorspronkelijk uitgezonden -en gelezen door Virginie de Vries- op 10 juli 2000 bij de lokale omroep Radio LOEP , gem. Tynaarlo/Noord-Drenthe

 

Kunstbroedplaats
Hier vindt u, in PDF formaat, de volledige tekst die gedeeltelijk in de projectcatalogus van de Kunstbroedplaats in De Weerribben.
U heeft hier Adobe Reader versie 6.0 of hoger voor nodig, gratis te downloaden op
www.adobe.com

 

Wolken en weer
Iedereen praat over het weer, maar weinigen kijken naar de wolken. Toch zijn aan de hemel de boeiendste taferelen en kleuren te zien.

Verslag onderzoek Infocentra bij Staatsbosbeheer in Groningen & Drenthe, met inventarisatie en adviezen

 

Verslag Projectgroep levend bezoekerscenturm Drentsche Aa

 

De Vlaamse gaai, het bonte 'eikelvliegtuig'
Er zijn vogels in een opvallend verenpak, die daar hun naam aan danken: bonte specht, bonte kraai, bonte piet (scholekster) of bonte vliegenvanger. De Vlaamse gaai, een rijk gekleurde vogel met wit, zwart, roodbruin en blauw aan zijn lijf, heet niet bont maar is het wel. 

 

De Staartmees bij de Kop
De Staartmees is een vogeltje met de volgende karakteristiek: klein bolletje-lang staartje-tsierrptsierrp en altijd met méér, nooit alleen. Staartmezen zie je nu steeds in groepjes opereren. Je kunt ze stuk voor stuk van boom tot boom zien vliegen alsof ze aan een lijntje zitten. 

Natuurwandelroutes
5 wandelroutes door het Nationaal Park Dwingelderveld. Vanaf spetember ook in officieel gedrukte versie, nu al op de tuttel.com website!

Sporen van de oorlog in de natuur
De laatste jaren is er in verschillende Europese landen bij archeologen interesse ontstaan in het documenteren van sporen uit WOII. Verwonderlijk is dat niet, want archeologen weten als geen ander hoe kwetsbaar dit soort structuren is en hoe belangrijk het is om ze voor het nageslacht te bewaren.

Rietquizz
Test uw kennis over riet...

Van Aolstiekel tot Zoegerties
Inleiding volksnamen van planten tijdens de presentatie van de Atlas van de Drentse Flora

Het weer, natuurkunde vol onzekerheden
Slotlezing op de 34ste 'Woudschotenconferentie' van de Werkgroep Natuurkunde-Didactiek, op zaterdag 11 december 1999

Groei in bezoekersaantallen bij bezoekerscentra van natuurgebieden in Noordoost-Nederland
Resultaten enquete onder 'Bezoekers- en informatiecentra natuur, landscahp, cultuurhistorie Noordoost-Nederland', december 1999/januari 2000

Het zekere van het onzekere
Verslag van het symposium met als subtitel:
nieuwe risico's en de wetenschaps- en techniekcommunicatie

Bruggen
In een land met veel sloten, vaarten en andere waterwegen kom je pas bruggen tegen, als er ook paden en wegen lopen voor verkeer te land. Als het meeste vervoer zich echter op het water afspeelt, kun je heel lang zonder bruggen.

Waterdag, Wat heb ik met water?
‘Mijn water’ is niet gewoon maar water. Ik heb wat met water vanuit verschillende invalshoeken. Een hele belangrijke is het ‘water te velde’, wat het gehele complex van slootjes, beken, vennetjes, veentjes en moerassen omvat. Van jongs af aan was het donderjagen en struinen bij beken, slootjes en vennetjes een veeleisende tijdsbesteding. Je moest gewoon alles bekijken en uitproberen. Het was spannende natuur, die vanzelf tot natuurstudie leidde.

Natuur aan een snoertje
Toen in Nederland in het eerste kwart van de 20ste eeuw de natuurstudie, de natuurbescherming en de natuurbeleving opbloeide, speelden de natuurboekjes van Heimans & Thijsse een grote rol. Dat inspireerde geweldig en bood goede informatie.

Een zomer vol kleurige kevers
Er zijn vele kevers, waaronder een Duits automodel die vanwege zijn bolle bovenkant met zo’n beestje vergeleken werd. Of dat een mestkever of een lieveheersbeestje was, weten we niet. Tegenover enkele automodellen ‘Kever’ staan circa 200.000 modellen natuurkevers in Europa.

Stinzenplanten
In maart en april vraagt een aparte groep voorjaarsplanten de aandacht. Ze trčkt aandacht met veel kleur. Het zijn vooral knol- en bolplanten, die bij wat warme dagen ineens in bloei schieten.

Hoe, waar en waarom Nationale Parken
Het moerasgebied De Weerribben is aangewezen als officieel national park. Zo'n gebied van nationale betekenis moet aan een paar eisen voldoen, vanzelf
.

 

 

LEVEN EN WERKEN MET DE SEIZOENEN IN DE WEERRIBBEN EN DE WIEDEN.

Klein (65 pagina's), maar fijn en vol met nieuwe informatie over Noordwest-Overijssel.

Met de seizoenen als leiddraad vindt u natuurimpressies en beschrijvingen van het moeraslandschap ('natuur in de seizoenen'), gevolgd door tradities & folklore in de regio ('leven in de seizoenen') en een beschrijving van  karakteristieke beroepen in de streek ('werken met de seizoenen'). Daarin komen de beroepsvisserij, de rietteelt, de eendenkooien en de strijd tegen het water (en thans ook 'voor' het water) aan bod. Het is gebaseerd op praktijkverhalen van een binnenvisser, de rietsnijders, eendenkooikers en boer-waterschapper. 

Het boekje bevat verder adressen van bezoekerscentra, VVV-kantoren, IVN-consulentschap 'nationale parken' en st. Kunst & Cultuur Overijssel.
Het is een uitgave van het nationaal park De Weerribben en st. Kunst & Cultuur Overijssel. De auteurs, Jan Tuttel en Girbe Buist, werken bij deze instellingen.
 

Het boekje en gidsje 'Leven en Werken met de Seizoenen in De Weerribben en De Wieden' kost fl. 9,95 en is te koop bij het bezoekerscentrum/NAC De Weerribben in Ossenzijl en bezoekerscentrum De Wieden in Sint Jansklooster. Ook de betere lokale boekhandels in Noordwest-Overijssel en Zuidwest-Drenthe verkopen het boekje. 

Bestellen kan bij het NAC De Weerribben in Ossenzijl (VVV/ANWB-balie):
telefoon (0561)  477 743 of fax (0561) 477 736.

 

Gouden hoeven op schrale grondenGOUDEN HOEVEN OP SCHRALE GRONDEN.

Het verhaal van schapen, schepers en schaapskudden in Drenthe, door Jan Tuttel.

Het gaat over de noodzaak van schaapskudden vroeger voor het landbouwbedrijf, tot en met het nut van begrazing door schaapskudden op de heidevelden van de natuurbescherming tegenwoordig.

Welke soorten heideschapen zijn er in Drenthe?
Welke schapenprodukten zijn er?

Verder staan er zeven wandelroutes
in rond de schaapskooien:

Balloo Exloo
Orvelte Hijken
Lhee (Dwingeloo) Ruinen
Uffelte - Holtinge

Het boekje kost fl 8,95 / € 4,06 en is bij VVV kantoren en de betere boekhandel te verkrijgen.
Een deel van de opbrengst uit de verkopen komt ten goede aan de Stichting to Behoud van de Drentse Schaapskudden.

 

 


Copyright 1995 - 2008 Han Tuttel. All rights reserved.
This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed in any form, including digital,
without the prior consent and written agreement by the author.