natuur en landschap


 

 

1.    Inlands riet kan hoog opgroeien. Wat is de langste rietbos, die de laatste decennia geoogst is?

A   Er is riet geoogst van wel 5 meter lang
B   De uitschieters zijn niet z groot, hooguit kamerhoogte. Ca. 2,5 meter lang is de grootste bos.
C   Er is geen maximum. Op vette grond en in goed water kan riet wel 8-10 meter hoog worden.


2.    In Nederland staat op veel plaatsen riet, van boerensloten en tuinvijvers tot in grote rijkswateren en in uitgestrekte natuurreservaten. Wie houdt bij hoeveel riet er groeit, welke soorten en wat de rietvoorraad is?

A    Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met gegevens van de telers en de handel
B    Ministerie van LNV i.s.m. rijkswaterstaat en de grote natuurbeschermingsinstanties
C    Niemand


3.    Riet is een plant die ook voedsel biedt aan bepaalde dieren. Zowel de delen onder water als de delen erboven kunnen worden gegeten. Welk dier is een belangrijke rietvreter?

A    De rietkraagknaagkever
B    Ganzen
C    Vissen, maar speciaal de rietvoorn

 
4.    Een rieten dak is een sierraad voor de buurt, is puur natuur en isoleert goed. Hoe lang gaat een rieten dak mee?

A    20 jaar
B    30 jaar
C    40 jaar


5.    Wat is een 'vim' riet?

A    Honderd bos riet
B    Een oppervlakte gesneden riet van 0,8 ha
C    De naam voor verpacht rietland ter onderscheid van rietland in eigendom
         ('wij hebben dit jaar zoveel vim riet kunnen huren')

 

6.    Welke vakman gebruikt een 'twijgijzer'?

A    De rietdekker
B    De rietsnijder
C    De griendwerker


7.    Wat bedoelt men met 'hyacintenriet'?

A    Jong en geurig rietgewas in 't voorjaar (als hyacinten in 't wild)
B    Bloemrijk riet (kleurig als bij de bollenvelden)
C    Riet voor de hyacintenvelden (als rietdek op de bollen)


8.    Wat doet een 'sloekmachine'?

A    Bindt en bundelt 'duilenriet'
B    Ontdoet het riet van ruigte e.d.
C    Bundelt en kapt de bossen meteen op maat


9.    Welke vogel broedt bij voorkeur in het riet en is voor zijn bestaan zelfs aangewezen op rietzomen en rietvelden?

A    Bruine kiekendief
B    Blauwe kiekendief
C    Grauwe kiekendief


10.   Riet kan zich uitbreiden door uitlopers, door verspreiding van stukken wortelstok en door zaadpluis. Hoe ver reikt de verspreiding door rietzaad? 

A    Pak em beet: 25 km of meer
B    Wel 12 km, maar niet vl meer
C    Hooguit 5 km, 6 km misschien

 

 


Copyright 1995 - 2008 Han Tuttel. All rights reserved.
This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed in any form, including digital,
without the prior consent and written agreement by the author.