INDEX 

van dingen & deuntjes

reisverhalen

natuur en landschap

naamkunde

Drentse Aa

volkskunde

paasvuren

Harmjan van Steenwijk

vliegwerk

eem kiek'n

in de smiesterd

wie is wie

gastenboek

over de Tuttels

email Jan Tuttel

email Harmjan van Steenwijk

email WebMasterFreak ProductionsFreak Productions

Bezoekers:

 

 

laatste update: 24 juli 2005 09:27

naamkunde

 

Varen in een Gat?

(Waternamen in de kop van Overijssel)

In een water- en moerasgebied als Noordwest-Overijssel kom je pas ergens als je vaart. Anders ook wel, maar dat is ver omrijden. Per boot doorkruis je 't gebied over vaarwegen, die vaak gracht, vaart of sloot heten. Vaak zit er nog een naam aan vast, die een nadere verklaring van de historie of ligging geeft.

Gracht

De Kalenbergergracht in de Weerribben komt door het dorp Kalenberg, maar heette in de 17de eeuw Oudewegsloot en was nergens breder dan 2 meter.  In de 18de eeuw wordt de 'Oldewechsloot' verbreed tot vaarweg, vanwege de groeiende turfvaart. De Arembergergracht bij de Wieden is genoemd naar de opdrachtgever, Graaf van Aremberg. Deze vaart is in de 16de eeuw gegraven en wordt soms ook Aremberger Grift (=gracht) of Heerengracht genoemd. Ten westen van Giethoorn lopen enkele grachten vrijwel oost-west. Ze dateren ook uit 16de en 17de eeuw en zijn genoemd naar de aangrenzende erven: Tijssengracht, Bouwersgracht, Kornelisgracht. Een nog ouder stuk water is de Hamsgracht. Die is in de 15de eeuw gegraven als 'scheytsloot' tussen Blankenham en IJsselham (vandaar Hamsgracht) en fungeert tevens als afwatering.

Vaart

Een vaart is natuurlijk een vaarweg. De Vaart van Lenstra spreekt voor zich. Een mooie is ook de Heer van Diezenvaart, terwijl de Eerste en Tweede Bokvaart (net als de Puntersloot) hun naam ontlenen aan het gebruikte 'gevaar' (de soorten vaartuigen). Dat hoeft weer niet te gelden voor de Klompenvaart, bij de Kooi van Pen. Aan de westkant van de Kleine Beulaker heb je de Vaartsloot liggen, met de Moespotvaart richting herberg De Moespot. In De Weerribben kun je De Nieuwe Vaart en de Vaart naar 't Kraakstel ook nog wel thuisbrengen, maar waternamen als 't Hoerekind, Twaalf Drachten, 't Jurries en 't Heert vrágen gewoon om een spannend verhaal. Het wordt ingewikkeld, als er twee verschillende waternamen aan elkaar geplakt worden. Zo kennen we het Vaartgat van Jan de Wagt en het Vaartgat van Tietema, waarmee de achtergrond duidelijk wordt. Maar een 'vaart' en een 'gat' zijn in principe verschillende waternamen. Het vaargebruik wordt benadrukt, zoals bij de oude naam Opgaand Melkersgatje, vanaf de Hamsgracht. Het Mallegat is de vaart tussen de Linde en Oldemarkt.

't Gat

't Gat als gewone waternaam zien je bij het Meentegat, Kooigat, Kroonegat en 't Wiedegat of Meulegat. Soms zijn ze naar de eigenaar of de omgeving genoemd (eendenkooi, molen), of naar de eigenaar of de naam van de gronden. Het opmerkelijke is dat we meerdere soorten 'gaten' kennen. Het gebruik als vaart kennen we. De naam gat wordt ook gegeven aan een groot stuk water, een ondiepe plas die uit een aantal aparte veenputten ontstaan is. De scheiding (de ribbe) tussen de trekgaten of petgaten is verdwenen door weer en wind, of door graverij. Er blijft daarna een groot, afgesloten stuk water liggen, zoals het Kooigat.

Op hogere (zand)gronden heten diepe zandwinputten ook 'gat'. Ze worden meestal naar de exploitant of eigenaar genoemd (Bolhuisgat bij Yde in Noord-Drenthe, Gat van Homan Free op de Drentse Hondsrug).

Een 'gewoon' gat is de veenput, in Noordwest-Overijssel petgat of trekgat genoemd. Het is de diepte waarin (of waaruit) veen gebaggerd wordt en die in elke veenstreek z'n eigen aanduiding heeft. Toch spreekt de naam 'Gat' niet aan. Men is er niet blij mee, zogezegd. In Drenthe was eens een nederzetting, die de in gebruik zijnde verveningsnaam 'Dwarsgat' droeg. Begin 20ste eeuw heeft het dorp de naam van de kerkgemeente overgenomen en heet sindsdien 'Elim'. En zo kan elk gat nog een oase worden!

Jan Tuttel

(bewerkte versie van artikel dat eerder verscheen in de Natuuractiviteitenkrant 2001 van het nationaal park De Weerribben)

 

 

 

 


Copyright 1995 - 2008 Han Tuttel. All rights reserved.
This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed in any form, including digital,
without the prior consent and written agreement by the author.