Het bange spook in Beverungen

In Beverungen, een stadje aan de Weser, staat bij de brug naar Lauenförde, een hoog en machtig stenen gebouw. Het is een restant van een veel grotere burcht. Om die burcht is in de historie veel te doen geweest. Landsheren, vorsten en machtige kloosters vochten om die bezitting, ook al vanwege de inkomsten uit de tolheffing op de handel op de rivier en op de doorgaande wegen.
De Burg in Beverungen betekende macht, invloed en geldelijk gewin.

Om die strategisch gelegen locatie zijn er hele grensoorlogen tussen de hoge heren uitge-vochten. Het is er vrijwel nooit echt rustig geweest; altijd wel oorlog en trammelant.

Het kasteelspook dat sinds de 14e eeuw in de Burg van Beverungen huisde, is er behoorlijk door van slag geraakt. In al die eeuwen van ruzie en gevechten, is het spook van vrees-aanjagende verschijning tot een nerveus wrak geworden. En daar krijgen mensen last mee, pas maar op.

In de Burg, het grote, indrukwekkende gebouw dat als overblijfsel van het oude complex bij de brug over de Weser staat, zijn tegenwoordig bijzondere kunsttentoonstellingen in het daar ingerichte Stoelenmuseum.
Men is er in het museum nu enigszins aan gewend, maar het heeft nog knap lang geduurd eer men doorhad wat er aan de hand was! Het Burg Beverungen-spook bleek weer opgedoken te zijn.

`s Ochtends ontdekte de museum-suppoost dat de stoelen in de nacht verzet waren. Ze waren vermoedelijk of eigenlijk wel zeker, ook gebruikt. Er was op gezeten - en erger nog: er was op gescheten!
Het spook was zo nerveus, dat het in zijn broek deed, elke nacht meerdere keren. Omdat een spook echter geen broek aanheeft, zocht hij naar een ouderwetse kakstoel tussen al die expositiestoelen.
Er staan echter alleen kunst-stoelen en geen kakstoelen, zodat nu op diverse stoelen restjes van zijn angstig gezit te vinden waren.Geregeld zie je de suppoost in alle vroegte bezig om de stoelen in het museum schoon te maken. Vaak staan 's ochtends alle ramen open. Het oude huis wordt dan gelucht.

Het schijtensbenauwde, nerveuze wrak van een spook waart weer rond in Burg Beverungen.

Jan Tuttel

(Silberborn/Duitsland - 22 Juni 1992)

 


Copyright 1995 - 2008 Han Tuttel. All rights reserved.
This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed in any form, including digital,
without the prior consent and written agreement by the author.