Vlag en wimpel

 

Een vlag is om uit te hangen. In top bij officiele feesten en overige feestelijkheden, halfstok ten teken van eerbied en rouw. Vlag met wimpel alleen bij feestelijkheden van 'oranje snit', wat officieel omschreven is. Dat gold ook afgelopen week, hoewel het grootse Oranjefeest in Drenthe afgewimpeld is. In feite hing in half Nederland een wimpel uit, want afwimpelen betekent oorspronkelijk het afgelasten van iets. Dat werd vroeger kenbaar gemaakt door een wimpel uit te hangen. Door het mkz-gewimpel, dat zich tot nationale folklore dreigt te ontwikkelen, verloren de oranjewimpels in Hoogeveen en Meppel hun glans.

Op 4 mei hingen de vlaggen halfstok en dat hoorde zo te blijven, ook nadat de herdenkingsplechtigheden waren afgelopen. Een vlag halfstok wordt daarna niet meer in top gehesen, volgens de laatste inzichten (en voorschriften). Elke verandering in het vlaggenprotocol, of in kleur, vorm en formaat van de nationale vlag is een gewichtige zaak. De 1 aprilgrap van 't Nederlands Dagblad in 1998, leverde ook veel commotie op. Er zou een paarse streep in de witte baan worden toegevoegd, volgens een wetsontwerp van 't kabinet-Kok. Er kwamen direct al honderden verontwaardigde telefoontjes. De nationale vlag is heilig.

Hoe dat met de provinciale Drentse vlag zit, is onduidelijk. Er bestaat hiervoor geen vlaggenvoorschrift, noch is er toezicht op het gebruik. Als hij op de kop uitgehangen wordt, zullen weinigen het merken, laat staan dat iemand er wat van zegt. Elke (?) nieuwe gemeente heeft een verse vlag in gebruik genomen. Bij Tynaarlo's trots is boven en onder ook een gokje (er zit geen merkje in de nek, of zo). 't Is 5 mei, dus alle vlaggen kunnen onbekommerd 'op stok, on top'. En niet: 'in top, Úp de kop'.

Harmjan van Steenwijk

eerder verschenen in de Drentse Courant/Groninger Dagblad, 05 mei 2001

 


Copyright 1995 - 2008 Han Tuttel. All rights reserved.
This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed in any form, including digital,
without the prior consent and written agreement by the author.