'n Kampie gruun

 

Voorheen boerenrepubliek met een vorm van lokaal zelfbestuur, daarna vooral boerenland & boerenbelang en vervolgens 'het' platteland van de agrariŽr - ziedaar 500 jaar Drentse betekenis. In 50 jaar tijd is dat allemaal op de kop gezet, want de wereld schoot in een hogere versnelling. Tien jaar terug constateerde men in 'De Staat van Nederland' dat het platteland geen tegenpool meer is van de stedelijke samenleving: "landelijk en stedelijk gebied maken structureel deel uit van dezelfde verstedelijkte Nederlandse samenleving". Concreet is tussen 1970-1993 het areaal bebouwd gebied in Nederland met 30% toegenomen tot 4500 vierkante kilometer. Dat ging ten koste van boerenland en natuurgrond. In Drenthe herkenbaar bij de nieuwe rondwegen en bouwterreinen. De VROM-raad ziet het landelijk gebied in drieŽn gedeeld: Overdrukgebieden (bij de Randstad), Overloopgebieden (in Oost- en Zuid-Nederland) en Onderdrukgebieden (Noord- en Zuidwest-Nederland). Toch is het in het Noorden al zover dat men  praat over 'dorpslandschappen, spanningsveld tussen traditie en vernieuwing'. Wat afgedankt platteland leek, moet weer fris en belangrijk worden, want is nodig voor de postmoderne samenleving. Zoiets als 'Hup Drenthe', voor 't hťle vaderland.

Er zijn vier veldkenmerken waar je de verstedelijking aan kunt aflezen. Het aantal supermarkten dat 's avonds tot tienen openblijft, het aantal uitgelaten honden, de groei van tuincentra & boomkwekerijen en de groei (met nieuwbouw) van maneges. In vier jaar tijd is in Nederland het aantal pony's met 12.000 stuks toegenomen. Sommige boerentradities blijven, zoals benutten van kleine lapjes grond. Je laat grond niet ongebruikt liggen. Overal in Drenthe zie je wel een 'kampie gruun'. Met boerenkool of met kerstbomen, 'in het spanningsveld tussen traditie en vernieuwing'.

Harmjan van Steenwijk

eerder verschenen in de Drentse Courant/Groninger Dagblad, 13 januari 2001

 


Copyright 1995 - 2008 Han Tuttel. All rights reserved.
This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed in any form, including digital,
without the prior consent and written agreement by the author.