Joazeggertie

 

In Drenthe ligt het 'oudste' olieveld van Nederland. Schoonebeek is er beroemd door geworden, maar de oliewinning is in 1996 gestaakt. De NAM zegt dat het niet meer uit kan om daar olie uit de bodem te jagen. Het personeel van het Schoonebeker kantoor, dat de zaken regelde voor alle boorplatforms op 't vaste land, krijgt binnenkort het NAM-kasteel te Assen als basis. De winputten worden 'afgewerkt', wat weggewerkt betekent.  Het olieveld, waar nog heel wat taaie olie in zit, is 'drooggelegd'. Het karakteristieke beeld van de plunjerputpompen, de 'jaknikkers' die drie generaties op hun netvlies geprent kregen, is weg. Op een schamel monument na, zijn ze weg uit Drenthe. Zuidelijk van de rijksgrensrivier, 't Schoonebekerdiep of de Grenz-Aa, staan de Duitse jaknikkers nog immer hun werk te doen. In hetzelfde olieveld.

In zowel Duitsland als Nederland is de eerste olie ergens anders gevonden. Het flesje met Neęrlands eerste aardolie, uit een boring te Corle in de Achterhoek, staat in het museum te Winterwijk. In Duitsland is een aardoliemuseum gesticht bij Wietze a/d Aller (omgeving Celle), waar in 1859 olie aangeboord werd. In 1963 sloot men dat olieveld. In Schoonebeek is -voorzover bekend- geen historische verzameling of een leuk, interessant oliemuseumpje achtergebleven. Wat rest is het plaatselijke dweilorkest 'de Eulietappers'. In vijftig jaar tijd heeft de typisch Drentse 'jaknikker' het niet eens gebracht tot een eigen Drents woord, al was het maar 'Jaozeggertie' geweest.

 

Harmjan van Steenwijk

eerder verschenen in de Drentse Courant/Groninger Dagblad, 09 december 2000

 


Copyright 1995 - 2008 Han Tuttel. All rights reserved.
This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed in any form, including digital,
without the prior consent and written agreement by the author.