't Dorpscafe

 

Streekcultuur hoort midden in de samenleving te staan, zegt men. Bij het dorpscafé is dat zo, zeker als er een zaal bij is. Zo'n dorpscafé is trefpunt, meldpunt en smeltpunt, waar de plaatselijke samenleving wel bij voer. Verenigingen hadden hun vergaderingen en opvoeringen in de zaal, waar de nazit in 't café gewoon bij hoorde. Zo zal het ook gegaan zijn bij de gemeenten eer er gemeentehuizen bestonden. De eerste werkzaamheden van de nieuw ingestelde overheden vonden plaats vanuit een vertrek in de plaatselijke herberg. Het café was een ontmoetingsplaats, waarbij specialisaties optraden. Aan het water gelegen, werd het vanzelf een schaatserscafé. Misschien wel een waar het 'schaats ophangen' plaatsvond, de uitdaging tot een hardloperij op scheuvels. Ook als er meer café's zijn, is er altijd één etablissement dat als basis dient voor het plaatselijk jachtgezelschap. Die traditie gaat generaties mee, zeker als de boermarke de jachtrechten heeft. Elders zijn de café's met veekooplui bekend. Vroeger legden de handelaars aan en nòg is er trek naar toe. Dat geldt ook voor de 'paardencafés' waar de paardenliefhebbers elkaar treffen. In 'Stad' had je die ook.

Het oude Drentse dorpscafé figureert geregeld in sketches in krant en radio, net als de scheersalon. Toch slaat de nieuwe tijd toe. De 'stille knip' is al lang weg, de huiskamercafés zijn kortgeleden verdwenen en waar het enige dorpscafé afbrandde (Vledderveen), kon gelukkig een Dorpshuis de functie overnemen.Elders veranderen dorpscafés in eetcafés voor toeristen. De Eelder herberg 'Het Oude Gemeentehuis' werd een goed geoutilleerd partycentrum, waar de 'Plattelandsvrouwen/Vrouwen van nu' ook thuis zijn. De bestaande dorpscafés worden door VVV's en door bezoekers van elders op internet om het hardst aangeprezen als: authentiek, eenvoudig, gezellig, typisch, bruin, gemoedelijk en ècht. Een teken dat ze in de 21ste eeuw in een behoefte voorzien. Echte dorpscafés in Drenthe gaan gewoon met hun tijd mee. Kijk maar eens waar al gerenommeerde jazz- en bluescafe's bezig zijn

Harmjan van Steenwijk

eerder verschenen in de Drentse Courant/Groninger Dagblad, 01 december 2001

 


Copyright 1995 - 2008 Han Tuttel. All rights reserved.
This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed in any form, including digital,
without the prior consent and written agreement by the author.