De hei op

 

De hei op 

Als het in de organisatie spannend, moeilijk of hopeloos wordt, gelden er twee uitwegen. Je gaat met zijn allen 'de hei op' of je gaat 'uitwaaien aan zee'. Allebei ook vakantiezaken, maar nu is het werken. In Drenthe kon je altijd goed 'de hei op' want vanouds werd deze categorie prima opgevangen in vormingscentra en volkshogescholen. Aanvankelijk nog ingedeeld naar gezindte. Dat fuseerde al snel, maar uit een naam als 'de Drieklank' tinkelde de historie nog door (In dit vormingscentrum in Zeegse hielpen we ooit nog cursussen 'Pensioen in zicht' geven). In Bakkeveen was 'Allardsoog' een befaamd vormingscentrum, waar spraakmakende bijeenkomsten werden gehouden. Heel wat vernieuwende pioniers op sociaal en op milieuhygiënisch gebied werden hier naar toe gehaald. De biologische teelt had hier een beginpunt in de bijbehorende tuinen. In Havelte was een volkshogeschool in de havezate 'Overcinge', waarbij eveneens een milieucentrum en biologische tuinen tot bloei kwamen. 'Overcinge'  was een bron van vernieuwingen en bruisende activiteiten. De actie 'STOP COT Havelte' (Compagnies Oefen Terrein) had hier als het ware z'n epicentrum. De havezate 'De Klencke' in Oosterhesselen is -na aankoop door Natuurmonumenten- een tijd in gebruik gebleven als NH-vormingscentrum. Uiteindelijk is er nieuwbouw gepleegd aan de andere kant van het dorp.

Het vormingswerk is verzakelijkt, de volkshogescholen zijn opgedoekt. Oude panden zijn afgestoten. De gefuseerde club heeft de namen van de oude centra aaneengesmeed, maar de pit van voorheen is verdwenen. 'De hei op' kan nu overal. Hotels en groepsaccommodaties bieden  gezelschappen die 'de hei op' moeten, nu ook de gewenste service. Hoewel, die hei en de natuur hangen er soms wat bij. Er staan obligate natuurexcursies op het programma. We weten van één geval, waarbij een boswachter het totaal ongeïnteresseerde, zeurderige gezelschap zó beu werd, dat hij ze onderweg in hun vet gaar liet smoren en opstapte. Niks 'de hei op' - ze konden hem de rug op.

 

Harmjan van Steenwijk

eerder verschenen in de Drentse Courant/Groninger Dagblad, 08 september 2001

 


Copyright 1995 - 2008 Han Tuttel. All rights reserved.
This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed in any form, including digital,
without the prior consent and written agreement by the author.