Verhalen van Harmjan van Steenwijk

     


 

Hoe kom ie an nen good wief

D'r was eens nen jongkeerl in d'Olde Lantschap, den de tied van umdauweln en roondsprottelen wel zo'n betje had har. Zien olleleu vunnen dat heur jong, 'oons Sander', zich met wat serieuzere zaken bezig hollen mus. Ze hadden nen schier boerenbedrief, dat tot een van de diksten en besten in de wiede umtrek heurde. De familie was zich dat wal bewust, maar ze deuden d'r nich groots op. In vrogger tieden zollen ze bie de landadel heurd hebben, want het gung um een old geslacht, dat al honderden jaoren volmacht was in de boermarke. De mansluu hadden aajt functies had in 't karkbestuur, de boermarke, 't waoterschap en de boerenleenbank. An politiek deuden ze nich, mar de nije burgemeester en de veurzitters van de fracties in de gemeenteraod kwamen aaijt wal eem koffiedrinken as ze beneumd of keuzen waren. Ze woonden vanzölf op de aldermooiste boerderie, den - as het an de gemeente lag - nen monumentstatus kriegen mus. De familie was d'r nog nich an too, zeeden ze. Ze deuden 't al generaoties good ja, dus geen gemeier an de kop - astembleef!

Ze hadden ok wal wat aans an de kop. Heur jong, 'oons Sander', was enigst zeun en al heur hoop was op hum vestigd. Zo löp 't ja in 't leven. Aj wat hèbt um deur te geven an nen nije generaotie, dan mut het wal een keer wodden. Kort zegd: Sander mus noe mar es an de vrouw. 't Wodden tied. Ze wollen dat Sander wat anmaakten met de vrijerij. Mar, hoo vin-ie vandaag 'n dag nen good wief? Zeuk-ie op 't plattelaand of muj hen de stad?  D'r waren wal wat wensen. Ze mus van anpakken weten; nen betje strabaant wicht mocht 't wal wezen. Geern 'n wicht met nen good veurkommen, den ok wal wat in heur mars had. Sander begun in de disco; wichter zat en variatie genog. Hee zweetten zich te barsten, gung oet zien dak en vernuverde zich onmeunig good. Mar wieder dan zonnen 'one night stand'  wodden het nich. Nen wedstried zunder verlenging, zeg mar. Völle glitter en gin glorie. Sander veraanderde van tactiek. Hee bekeek het daornao van de andere kaant. Hee gung naor de kark en keek daor wat rond. Heel wat hoog opknupte jassen en jurken, lange rokken en de liefde tot de Heer mus kennelijk van de stenen vloer kommen. Alle wichter heulden de ogen daal - ze keken aajt stief naor beneden. Hee kreeg één keer oogcontact. Dat was toen het met begunde te zingen en te brommen, mar kats neust de melodie en in zien eigen tempo. Dat gaf kwaoie koppen en venienige oogies. Daormet was de periode van godsvrucht van 'oonzen Sander' rap oflopen. Hee zetten geen poot meer in de karke.

Sander stun in twesetried. Vot gaon, zölf op nen verre reis vertrekken òf metgaon met reizigers, bie het 'rondje um de kark'.  Hee meldden zich an as treinconducteur, want daor was verlet um, stun in de  advertenties. Sander bie de spoorwegen, eerst in opleiding, toen metrieden om het vak in de praktijk te leren. Zienen mentor leut hum allennig anknooien en gung zölf in de eerste klas zitten, sjekkie roken. Sander kreeg het zo onmeunig drok met controle en antwoord geven op vraogen over vertragingen en de kansberekening op treinansluutings, dat-he de kans nich har om naor de wichter te kieken. Zienen neus was het enige zintuig dat an de geur kon naogaon of 't man of vrouw was. Sander zienen neus registreerde de hele TV-reclame aan hydraterende creme, zeeschipperslotion en andere smeerpröttel van dattien in 't dozien. Zien ogen zagen slechts treintickets en treintabellen. Zien oren soesden van 't geneul en van de rottige opmarkings over 't spoor. Nao 'n tiedje vedan doon, gung het wark hum makkelijker of. He kreeg de kans um te letten op de vrouwleu in de trein. He kreeg oog veur zien vaste reizigers, naor school of noar kantoor, want dee beiden stunnen tegenswoordig het dichtst bie de stations. Zo tegen de tied, dat-he wat begon te sjansen, begon Sander ok last te kriegen van een koppel jongvolk dat d'r op oet was um treinpersoneel te pesten. Gewoon as tiedverdrief underweegs. Ze speiden hum onder, per ongeluk, of ze sneden met 'n klein mesje in zien uniform as he langsgung, en meer van zukswat. Conducteur Sander heul dat 'n maond oet. Toen wodden het hum rood veur ogen en he greep twee knapen bij de oren, zo hard dat-he heur zowat de oren van de kop ropte. Beide rotzakken trok-he met naor de schoefdeuren. He deu ze een eindje open en ramden beide jongs klemvast, met de koppen naor boeten. Sander bleef ze zo vastzetten tot het volgende station. Daor trapten he ze het perron op. Intussentied hadden wat passagiers het alarmnummer beld op heur mobieltje 'wegens kindermishandeling', zodat de politie al klaor stun. Sander wodden van de trein ofhaald en mus met. Hee wodden toen pas good hellig en pleerden zo'n politiekuken ok nog een bats veur de kop, zodat ze hum in de boeien sleugen en afvoerden in de politiewagen. Een paar getuugen gungen vriewillig met veur 't proces verbaal opmaken. Dat was 't end van Sander zien spoorloopbaan. Hee mus veurkommen en wodden veroordeeld tot nen tiedje zitten 'um nen veurbeeld te stellen tegen onneudig geweld'. Sander zit nog vast. He hef noe tied zat om naor de wichter te loeren. Ze hebt heel wat vrouwelijke bewakers vandaag nen dag

Harmjan van Steenwijk.

 

(Drentse Courant/Groninger Dagblad 02/02/02

 


Copyright 1995 - 2008 Han Tuttel. All rights reserved.
This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed in any form, including digital,
without the prior consent and written agreement by the author.