Andere geluiden

Het gaat niet goed met de geluiden deze winter. Normaal gesproken moet je in deze periode het gekras van schaatsen op natuurijs horen, plus bijbehorende knallen van de ijsvloer. Of het geknoerp bij het lopen in verse plaksneeuw. We zullen daarvoor een geluidentruc van de vroegere radiohoorspelen moeten toepassen: met een natte duim over een opgeblazen fietsbinnenband wrijven.

In plaats van de wintergeluiden buldert de wind door de kale bomen. Op de trouwdag van de kroonprins stonden de vlaggen stijfuit in de bolle wind en dameshoeden zonder hoedenspeld woeien af.
Vorige week zorgden een paar daverende donderklappen voor nachtelijke schrik. Zelfs de delegatie uit Kreis Emsland, op werkbezoek in Drenthe, had het er over. Andere geluiden vallen dus wel op. Ze trekken de aandacht als ze afwijken van het normale patroon, of als ze schrik en stoornis veroorzaken.

Het gemis aan vaste geluiden valt ook op. Aanwonenden van 't spoor kennen dat. Ons oudste familielid (88) werd wakker toen het spoorverkeer door een storing een tijd stil lag. Ze miste de nachttreinen. De melkfabriek in onze buurt begon vroeger al voor zes uur. Dan klepperden de paardenhoeven van de melkrijderwagens en rammelden de melkbussen. Dus werd je zondags om zes uur wakker wegens afwezigheid van gerammel en hoefgeklepper. Het is maar waar je aan went en wat je aankunt - wat je accepteren kunt.

In militaire dienst lag mijn kamer op de vliegbasis onder de uitloop van de 'korte baan'. Die werd gebruikt door propellervliegtuigen van het type Harvard van de 'baseflight'. De uiteinden van de propeller gaan -bij vol vermogen- knetterend door de geluidsbarrière. Toch sliep je er doorheen, want het hoorde erbij.

Maar tijden veranderen en de geluiden ook. De melkfabriek is verdwenen. De geluidsproductie van vliegtuigen en treinen is sterk teruggebracht door nieuwe technieken en betere isolatie. Bij een radioprogramma over vrachtvervoer per spoor lukte het niet, op het rangeerterrein te Onnen, om het geluid van een dieselloc op te nemen. Die dingen zijn zo geluidsarm geworden, dat alleen het geklepper van de ventilatieluiken hoorbaar was. De uitzending begon daarom met het geklikklak van de wielen van de vertrekkende 'Billitontrein'.

In de afgelopen decennia is er veel verbeterd, maar het aantal klagers over geluidshinder neemt niet af. Kortgeleden landen er 's zondags op vliegveld Eelde een aantal legerheli's. We liepen in het bosgebied Vosbergen en omdat ze op de 'korte baan' binnenkwamen, zaten ze pal boven ons. Tot groot plezier van de kleinkinderen, want wanneer zie je die dingen zo vlakbij! Anderen bleven ook staan kijken. En jawel, je kunt de klok er op gelijk zetten, de gebruikelijke klachten stonden de dag erop breeduit in deze krant. Er hebben ook mensen naar het vliegveld gebeld dat ze het leuk en interessant vonden. Dat andere geluid haalde de krant niet. Duidelijk is wel, dat de Vereniging Omwonenden Vliegveld Eelde niet de algemene stem van de omwonenden vertolkt. Enkele oud-sympathisanten zijn zelfs lid geworden van de 'Vrienden van Groningen Airport Eelde'. Maar misschien komt er een kentering. Een bekende klager over vliegtuiglawaai is al gesignaleerd als passagier op een vakantievlucht vanaf Eelde.

Jan Tuttel

eerder verschenen in 't Nieuwsblad van het Noorden, 05 februari 2002

 


Copyright 1995 - 2008 Han Tuttel. All rights reserved.
This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed in any form, including digital,
without the prior consent and written agreement by the author.